Đui đèn điều khiển từ xa sóng RF HT-LHR01

170.000 

Đui đèn HT-LHR01 thuộc dạng đui chuyển E27 thông dụng nên lắp vừa mọi đui đèn của bạn, trang bị cho bạn thêm tính năng điều khiển từ xa bóng đèn bằng remote đi kèm mà không phải thay bóng đèn hoặc đui đèn hiện có.