Đui đèn điều khiển từ xa HT-LHR02

90.000 

Đui đèn điều khiển từ xa HT-LHR02 bao gồm 1 đui đèn nối tiếp với đui đèn cũ và 1 remote dán tường. Khi sử dụng đui đèn này bạn có biến bóng đèn thường thành đèn điều khiển từ xa.