Combo hẹn giờ bật tắt luân phiên cho 2 thiết bị 63A HT-DH1

990.000 

Hẹn giờ bật tắt luân phiên bật khởi động từ 1, tắt khởi động từ 2 hoặc tắt khởi động từ 1, bật khởi động từ 2.

Hỗ trợ giảm tải cho thiết bị tăng tuổi thọ thiết bị khi phải làm việc liên tục (thiết bị điện nếu làm việc liên tục trong nhiều ngày có thể dẫn đến trục trặc, khấu hao nhanh.

Dễ dàng bảo dưỡng thiết bị khi 1 trong 2 thiết bị gắp trục trặc, khi đó vẫn còn 1 thiết bị còn lại hoạt động đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

Hết hàng