Hiển thị tất cả 2 kết quả

-18%
HS-1: 0.5 - 1mm2 (15A)HS-1: 0.5 - 1mm2 (15A)
HS-2: 0.75 - 2.5mm2 (20A)HS-2: 0.75 - 2.5mm2 (20A)
HS-3: 4 - 6mm2 (25A)HS-3: 4 - 6mm2 (25A)
1.700 2.500