Trung tâm kiểm soát an ninh Broadlink SmartONE S1C (Door)

350.000 

Cảm biến phát hiện mở cửa sẽ giúp bạn biết được trạng thái cửa đang mở hay đang đóng, hay sẽ báo ngay cho bạn biết vào smartphone khi cửa bị mở ra vào lúc bạn đang đi làm. Các cảm biến này bạn có thể lắp đặt ở cửa sổ hoặc cửa chính ra vào. Đặc biệt hơn với sự trợ giúp của bộ não Broadlink SmartONE S1, bạn còn có thể làm được nhiều hơn thế, ví dụ khi cửa mở ra thì đèn tự động bật lên.

Hết hàng