Thiết bị mở rộng 4 van từ Lazico EX04

790.000 

EX04 là bộ mở rộng 4 van/tải của EV04 giúp bạn điều khiển được nhiều van/tải hơn. Nếu chỉ sử dụng EV04 bạn chỉ có thể điều khiển được 1 bơm 4 van/tải. Nhưng nếu kết hợp tối đa 1 bộ EV04 với 2 bộ EX04 bạn có thể điều khiển được 1 bơm, 12van/tải.