Màn hình đo độ ẩm, nhiệt độ gia dụng DC108

160.000 

Ngoài việc theo dõi liên tục độ ẩm, nhiệt độ trong nhà, DC108 còn làm được nhiều hơn thế:

-Hiển thị trạng thái môi trường tối ưu về nhiệt độ, độ ẩm
-Lưu giữ thông tin độ ẩm, nhiệt độ cao nhất, nhỏ nhất.

Hết hàng