Mạch công tắc cảm ứng nước mưa SENS-RAIN01

120.000 

Khi phát hiện trời mưa, công tắc cảm biến nước mưa sẽ tự động đóng hoặc mở điện cho thiết bị nối vào mạch.

-Ứng dụng rộng rãi trong đời sống.
-Nguồn cấp 5V.
-Rơ le chịu dòng lớn 10A.