Cầu đấu chia dây điện FGS

43.000 47.000 

Cầu đấu chia dây điện FGS sử dụng để chia điện trong dân dụng với chức năng chia dây điện từ CB tổng sang các dây nhánh chịu tải lên đến 63A, mối nối được cố định bằng ốc an toàn chắc chắn.

Xóa