Cầu đấu chia dây điện FG

59.000 69.000 

Cầu đấu chia dây điện FG sử dụng để chia điện trong dân dụng hoặc công nghiệp với chức năng chia dây điện từ aptomat tổng sang các dây nhánh chịu tải lên đến 35A(100A,63A) tùy loại, mối nối được cố định bằng ốc an toàn chắc chắn.