Cầu dao chuyển nguồn ATS không gián đoạn 63A HT-ATS8

1.500.000 

Bộ chuyển nguồn tự động ATS (Automatic Transfer Switches) HT-ATS8 là một thiết bị chuyển đổi giữa 2 nguồn điện theo yêu cầu, chuyển đổi nguồn điện tự động giữa máy phát điện và điện lưới. Khi nguồn điện lưới chính bị mất điện hoặc gặp sự cố ATS sẽ tự động chuyển sang sử dụng nguồn điện dự phòng, máy phát điện và khi nguồn điện chính được phục hồi ATS sẽ chuyển lại sử dụng nguồn điện chính.

Hết hàng