Báo động cảm biến má từ độc lập Kerui D1

180.000 

Tương tự như các sản phẩm cảm biến má từ khác chức năng chính của cảm biến má từ phát loa báo động là giám sát an ninh nhà của bạn và báo động cho bạn biết. Thiết bị bao gồm 2 bộ phận là bộ phận phát loa báo động và bộ phận má từ, chúng được lắp đặt ở cửa và thành khung cửa, khi 2 bộ phận này tách rời nhau thì thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lên tới 120db.

Hết hàng